ONDERSTEUNING BIJ FAILLISSEMENTEN EN FRAUDE

Ondersteuning van curatoren bij faillissementen en/of fraudeonderzoeken

Veritas Finance is gespecialiseerd in het ondersteunen van curatoren bij faillissementen, bij surseances van betaling of fraudeonderzoeken. Door onze jarenlange ervaring en accountantsachtergrond zijn wij uitermate geschikt snel en goed inzicht te verschaffen in financiële administraties en transacties en dit op heldere wijze uit te leggen aan curatoren en rechters-commissarissen.

Zorgvuldigheid

Het onderzoeken van een financiële administratie dient zorgvuldig te gebeuren en is daarmee een taak voor een specialist. Daarbij komt dat vaak ook snelheid geboden. Immers tijdens een dergelijk onderzoek ontstaat een grote onzekere periode, voor de bestuurder(s), de werknemers, de aandeelhouders, maar ook de leveranciers en afnemers verkeren in onzekerheid. Voor een ieder is het dus van belang om snel goed inzicht te verkrijgen in het financiële reilen en zeilen van de betreffende onderneming.

Hulp bij faillissement

Bij een faillissement is het vaak zaak eventuele voorraden snel te verkopen (maar wel tegen lage kosten maar wel tegen een goede prijs), debiteuren te incasseren en overige activa te gelde te maken, of wellicht is een doorstart wel een mogelijkheid. Maar ook dan dient er snel een goed inzicht te zijn in de waarde van de onderneming, die niet altijd even goed zichtbaar is.

WILT U MEER INFORMATIE?

+31 6 21 20 86 10
Brian Vrijenhoek

+31 6 28 24 27 91
Aarnout de Bruijne

Onze diensten op dit vlak:

  • het toegankelijk maken van de administratie (tezamen met een hiervoor gespecialiseerd IT bedrijf)
  • het veiligstellen van de administratie
  • het onderzoeken of voldaan is aan de wettelijke vereisten inzake de administratieve- en publicatieplicht
  • het onderzoeken van de balans en winst- en verliesrekening in aanloop van het faillissement/onderzoek
  • Het onderzoeken van specifieke transacties en organisatiestructuren, zoals:transacties met verbonden partijen,betaalde managementfees, dividendbetalingen, activa transacties

 


  • het in beeld brengen van de fiscale positie van de onderneming
  • het instellen van een onderzoek gericht op verzamelen van feiten welke mogelijk wijzen op bestuurdersaansprakelijkheid
  • het beoordelen of berekenen van de mogelijke opbrengstwaardes van de verschillende activaposten
  • het tijdelijk voeren van financieel management voor de curator

Managing

Soms dient een onderneming echter ook nog even gemanaged te worden, door te draaien, in afwachting van verdere te nemen stappen en is ook hier onafhankelijk financieel management van groot belang.

Onze werkwijze

Wij kunnen indien gewenst direct na de benoeming van de curator mee naar de te onderzoeken onderneming. Ook is het mogelijk dat we later worden ingeschakeld, om specifieke zaken/transacties te onderzoeken, dan wel om na te gaan wat een bepaalde activum nog aan waarde heeft. 
Wij voeren een intake gesprek met de curator en hierna zal een plan van aanpak worden opgesteld en doorgesproken.

Onze beloning

Wij werken op basis van een uurtarief welke vooraf wordt afgesproken. De gewerkte tijd wordt zorgvuldig genoteerd en tweewekelijks gefactureerd.

Top